DOLAR 5,7639
EURO 6,3695
ALTIN 276,4
BIST 101.213
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Malatya 28°C
Parçalı Bulutlu

Araç sahipleri soruyor: Parkomat parasını ödemelimiyiz ?

Araç sahipleri soruyor: Parkomat parasını ödemelimiyiz ?
REKLAM ALANI
29.10.2017
A+
A-

parkomatcezaiptal’da ve bir çok şehirde belediyelere kaynak oluşturmak ve trafikteki park sorununu çözmek için hayata geçirilen (parkomat) uygulaması tam bir muallak da olan bir konu.İnternet üzerinden arama yapan vatandaş birçok farklı karar ile karşı karşıya geliyor bu konuyu Malatya ili özelinde ele almaya çalışalım.

Malatya’ya parkomat işletmeciliği ihale edilen sokak ve caddeler ; Fuzuli , Kışla, Niyazı Mısri, Sivas caddeleri dahil olmak üzere Malatya’nın ana arterlerin hepsi ücretli park uygulaması mevcut.Toplamda son verilere göre 1203 adetlik park yeri Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yolu ile yüklenici firmaya 2.094.000 TL ( iki milyon doksan dört bin Türk Lirası) karşılığında 3 yıllığına kiraya verdi.

Bu noktaya kadar işler güzel esas sıkıntı burada başlıyor…

1-İhaleyi kazanan firma diyor ki; ben resmi olarak Malatya B.Belediyesinden resmi olarak ihaleyi aldım paramı ödüyorum ve bu ücreti şartname gereği hakkım olan parayı istiyorum.Mahkeme kararı var.

2-Malatyalı vatandaş ise diyor ki; Gardaşım zaten vatandaş olarak her şeye vergi veriyoruz.Şehir içi park alanına damı para vereceğiz, bu iş yasal değil.Mahkeme kararı var.

3-Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki; Hiç bir şey demiyor!

Firma; Tarafsız bir göz ile olaya baktığımızda ihaleyi kazanan firma haklı sonuna kadar çünkü firma eski para ile 3 yıllığına 2 trilyon para ödeyecek belediyeye ve bu parayı tahsil etmesi lazım.Malatya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/1145 esas numaralı kararı var.

Vatandaş; Malatya’nın yollarını otopark olarak kiraya verirken bana mı sordunuz ? Yolları ücretli yapmak ne demek , çarşı merkeze arabam ile gidemeyecekmiyim. Danıştay’ın verdiği nihai karar var bu iş yasal değil.

Belediye; Belediye ise Malatya halkının seçtiği il encümenlerinin çoğunluk kararı ile bunu onaylamış vaziyette.

Vatandaş parkometre ücretlerini ödemek zorunda mı?

Öncelikle işin yasal statüsünü ele alırsak nihai kararı veren DANIŞTAY örnek bir kararı Burdur ili için verdi.Karar şu yönde;

T.C.

Danıştay 8. Daire

E. 2011/1214
K. 2011/3344
T. 24.6.2011

• İLDEKİ BAZI CADDELERİN ÜCRETLİ OTOPARK OLARAK TAHSİSİ KİRAYA VERİLMESİ ( Durak Yerleri ile Karayolu Yol Cadde Sokak Meydan ve Benzeri Yerler Üzerinde Araç Park Yeri Tespit Etmek İşletmek ve İşlettirmek Yetkisinin Belediyeye Ait Olduğu – Cadde Üzerinde Yapılan Park Tahsisinin Şehircilik ve Trafik Güvenliği Bakımından Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
• TAKDİR YETKİSİNİN KULLANIMI ( İdarelerin Kanunla Kendilerine Tanınan Yetkileri Kullanırken Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Objektif ve Makul Gerekçelere Dayanarak Kullanmaları Gereği – Belediyenin Yetkisindeki Cadde Üzerinde Ücretli Otopark Belirleme Yetkisinin Kamu Yararı ve Şehircilik İlkelerine Uygun Kullanılıp Kullanılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
5393/m. 15/p
ÖZET : Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek belediyelerin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmıştır.
İstemin Özeti : Davacı tarafından, Burdur ilindeki bazı caddelerin ücretli otopark olarak tahsis edilip kiraya yerilmesine dair 8.4.2010 gün ve 2010/189, 15.4.2010 gün ye 2010/199-200-201-202 Sayılı Burdur Belediyesi Encümen kararlarının iptali istemiyle açılan davada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 ( p ) maddesine göre karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerleri tespit etmek, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek hususunda belediyeler yetkili olduğundan tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Isparta İdare Mahkemesi’nin 24.12.2010 gün ve E:2010/705, K:2010/954 Sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 Sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi H. Aktemur Dermancıoğlu’nun Düşüncesi: İstemin kabulüyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki’nin Düşüncesi: Burdur İlindeki bazı caddelerin ücretli otopark olarak tahsis edilip kiraya verilmesine dair encümen kararının iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
İdare Mahkemesince, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/p maddesi uyarınca, karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerleri tespit etmek, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek hususunda belediyeler yetkili olduğundan tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, 3194 Sayılı İmar Yasasının ilgili hükümlerine göre, herhangi bir sahanın imar planında gösterildiği amacın dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı, ihtiyaca binaen lüzumlu park yerlerinin de imar planında gösterilmesi gerekeceği anlaşıldığından, davaya konu olayda, imar planında yol olarak geçen bazı yerlerin imar planındaki amacının dışında, otopark olarak tahsis edilerek kiraya verilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığından, kararda yazılı gerekçe ile davayı reddeden idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan sebeple mahkeme kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:
KARAR : Uyuşmazlık, davacı tarafından, Burdur İl merkezindeki bazı caddelerin ücretli otopark olarak tahsis edilerek kiraya verilmesine dair Encümen kararlarının iptali isteminden doğmuştur.
5393 Sayılı Kanunun 15/p maddesinde; Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek belediyelerin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmıştır.
İdarelere belli bir kararı alıp almamak veya kanunda öngörülen değişik çözümler arasında bir seçim yapmak konusunda tanınan serbestiye takdir yetkisi denir. Bu yetki, keyfi bir hareket yetkisi olmayıp, ancak mevzuatın belirlediği alan içerisinde hukuka uygun bir şekilde kullanılabilir. Takdir yetkisine dayalı işlemlerin hukukun belirlediği sınırlar ile kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun şekilde objektif, makul ve geçerli neden ve gerekçelere dayalı olarak tesis edilmesi gerektiği idare hukukunun en temel ilkesidir.
Bu bağlamda, karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek konusunda belediyelerin yetkili olduğu açık ise de, bu yetkinin takdir yetkisi ile ilgili olarak yukarda belirlenen hukuki çerçeve içinde kullanılması gerekmektedir.
Bu durumda, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin tespiti ve işletilmesi konusunda belediyeye verilen yetkinin hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun kullanılıp kullanılmadığı, belediyece belirlenen cadde ve sokakların belirli kısımlarının otopark olarak işletilmesinin, yolların asıl kullanım amacını engelleyip engellemediği, ulaşımı güçleştirip güçleştirmediği, trafik güvenliği açısından sakıncasının bulunup bulunmadığı, planlama ve şehircilik ilkeleri açısından yapılan uygulama ile yolların kullanım fonksiyonunun ne şekilde değiştiği ve bu değişikliğin yolun imar planlarında öngörülen fonksiyonuna uygun olarak kamuya hizmet vermesine imkan verip vermediği hususlarının tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yapılması gerekirken, belediye sınırları içinde trafik düzenlemesi ile ilgili olarak Belediyelerin takdir yetkisinin bulunduğu gerekçesiyle verilen, İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.
SONUÇ: Açıklanan nedenlerle, Isparta İdare Mahkemesi kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine, 24.6.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin 29 Ocak 2015 tarihinde aldığı, Esas No. 20114 / 853, karar no. 2015/60 No’lu kararla otopark uygulaması iptal edildi.

Ankara’nın Polatlı  İlçesi’nde, şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklara tek sıra park eden araçlardan belediye tarafından ücret alınması uygulaması Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 2011 yılı Ağustos ayında aldığı karar gereği durduruldu.

Öncelikli olarak firma sizden alacaklarını almak amaçlı , İcra Müdürlükleri üzerinden ilamsız icra takibi yapabilir ve elinize geldiği andan itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmez iseniz bu borcu kabullenmiş olursunuz.Bu itirazın üzerine karşı taraf size dava açıp alacağını tahsil edebilir ancak mahkemeye delil sunmak zorunda yoksa hiçbir mahkeme heyeti sözel beyana dayalı bir konu için olumlu karar vermez.Dava açılan taraflar ise borcu yok ise red edebilir karşı taraf bunu ıspat etmek zorundadır.Buda görsel olarak video kayıtları ile olabilir.

Davacı firma eğer bunu ispat eder ise sizden alacaklarını tahsil eder.

parkomatodatvBu konunun tek çözümü ise şudur Malatya’da özel veya tüzel kişiler tarafından bu uygulamanın durdurulması için dava açılması yönünde olmalıdır.Şuan için bizlere ulaşan  Malatya’da İdare Mahkemesine açılan böyle bir dava bulunmamaktadır.

Bu işin resmi yöntemi gerekli maddenin iptali için genellikle diğer şehirlerde bu işi tüketiciyi koruma dernekleri açmaktadır.

Eğer bu maddenin durdurulması halinde ödediğiniz ücretleri yasal faizi ile beraber geri alacağınızı bilmenizde yarar var.

Tüketiciyi Koruma Derneği Samsun Şube Başkanı Sema Onar Yaktı “Sistemin hiçbir dayanağı yok. Türkiye genelinde kesilen cezalar iptal ediliyor. Samsun’da bunun uygulanması tamemen yasadışıdır. Cezaların iptali için birçok mahkeme kararı veriliyor. Vatandaşlarımız cezaları ödemesinler “dedi.

Editör Notu:Yukarıda basitçe anlatımını yapmaya çalıştığımız olayı özetleme yapar isek: İhaleyi alan parkomat firması haklı olarak sizden ücretini talep edebilir, sizde haklı olarak idare mahkemesine yürütme durdurmalı dava açıp bu maddeyi iptal ettirip şimdiye kadar ödediğiniz ücretleri yasal faizi ile beraber alabilirsiniz.

Kaynak:

http://www.hedefhalk.com/parkomat-mahkeme-kararli-ceza-952275h.htm

http://odatv.com/sokakta-otopark-parasi-alamazsiniz-0903151200.html

 

REKLAM ALANI
HABER İÇERİĞİ: , , , ,
YORUMLAR
  1. barguzulu ali dedi ki:

    keşke zamanında kaldırılsa idi de kan akmasa, bu park parasını kim getirdi kim

  2. osman dedi ki:

    birisi açsın dava iptal olsun park metre denen soygun