2016 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

2016 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM’nin 2016 Yılı Bütçesi üzerinde sunum yapan Kahraman, Türkiye’nin yeni bir anayasaya acilen ihtiyacının bulunduğuna işaret etti.

1982 Anayasası’nın gerek hazırlanış şartları, gerekse hedeflediği düzen ve yol açtığı sonuçlar itibariyle Türkiye’ye yakışmadığını belirten Kahraman, “Bu konuda siyasal partilerin, akademik camianın ve iş dünyasının ortak şikayet ve duyarlılıklara sahip bulunduğu herkesin malumudur. 26. Dönemde toplumumuzun ihtiyacı olan yeni bir anayasa talebine cevap verilmelidir” ifadesini kullandı.

Kahraman, siyasi partilerin seçim beyannamelerinde bunu vaat ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Toplumda, ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacının bulunduğu yönünde genel bir uzlaşma mevcuttur. Halihazırda 1982 Anayasa’sı yamalı bohçaya dönmüş, 34 yılda 17 kere değişikliğe uğramıştır. 113 maddesi, yani yüzde 63’ü değiştirilmiş durumdadır. Günümüze cevap vermekten, Türkiye’yi geleceğe taşıma yeterliliğinden uzaktır. İnancım odur ki Türkiye’miz, taklit olmayan, toplumun ruh köküne, manevi ve milli değerlerine dayanan, hak ve hürriyetleri teminat altına alan, toplumla uzlaşan, tarihi köklerimize ve içtimai yapımıza uygun, günün şartlarına cevap veren özlü, yalın, ikide bir değişiklik yapılmasını gerektirmeyen kalıcı nitelikte yeni bir anayasaya kavuşacaktır. Günümüz Türkiye’sine yakışır yeni bir anayasanın kabulü konusu da Meclisin bu dönem yürütmeye çalışacağı en önemli çalışmalardan birisi olacaktır.”

Kahraman, üç tane ana sistemin olduğuna dikkati çekerek, bunlar, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi ve bugünkü parlamenter sistem olduğunu bildirdi. Hepsinde esas olanın kuvvetler ayrılığı olduğunu vurgulayan Kahraman, kuvvetler ayrılığının ise demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğuna değindi.

“Anayasamızın, toplumumuzun ve devletimizin ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir Anayasa olması hususunda genel bir mutabakat ve uzlaşma ortaya çıkmış bulunmaktadır” diyen Kahraman, şöyle devam etti:

“Bu doğrultuda çoğulcu, demokratik bir yapıya kavuşmamızı sağlayacak, hukuk devleti ilkelerini özümsemiş, insan hak ve hürriyetlerine dayalı, insana öncelik tanıyan yeni bir anayasa inşa etmemiz gerekir. Yüce Meclisimiz, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek ve milletimizin beklentileri doğrultusunda özgür, sivil ve demokratik bir anayasa yapmak için TBMM 24. yasama döneminde bir adım atmış, Mecliste grubu bulunan partilerin katılımıyla Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu. 19 Ekim 2011’de çalışmalarına başlayan komisyon 25 ay çalışarak önemli mesafeler aldı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu 40, yazım komisyonları ise 211 toplantı gerçekleştirmiştir. Komisyon 160 kamu ve sivil toplum kuruluşunu dinlemiş, ayrıca 165 üniversiteden, 78 il barosundan, 60 siyasi partiden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, yüksek yargı organlarından ve sendikalardan, 19 bin dernek ve vakıftan, 197 ulusal ve yerel televizyon kanalı ve 1700 ulusal ve yerel radyodan görüş istemiştir. Bu çalışmalardan yeni dönemde, Meclisimiz ve kurmakta olduğumuz Anayasa Mutabakat Komisyonunda azami ölçüde faydalanılacağı ve kalınan noktadan yola çıkılarak zaman kaybının önleneceği açıktır. Sayın genel başkanların, yeni bir Mutabakat Komisyonu kurmamız ve bir Anayasa metni ortaya koyabilmemiz için yardım ve destekleri büyük önem taşımaktadır.”

Kahraman, bu dönemde yeni İçtüzük konusunun da üstesinden gelinebileceğini ümit ettiğini belirterek, “İnanıyorum ki TBMM inşallah ortak aklı, demokratik diyalog ve konuşma kanallarını kullanarak, ülkemizin demokratik birikimini harekete geçirerek sorunlarımızı çözecektir” diye konuştu.

Okur YORUMLARI

Bu habere ilk yorumu siz yapmak istermisiniz? İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ